Projekty

  • logo.png

    Erasmus+ Key Action 2 Euro-Youth MEDIALAB

    Cieľom projektu je podporiť mladých ľudí v inkluzívnych činnostiach týkajúcich sa občianstva EÚ.

  • logo norway grants.jpeg

    Ukrajina a Slovensko očami mládeže

    Regionálna Inovačná Agentúra od 1.6.2016 realizuje projekt "Ukrajina a Slovensko očami mládeže" financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Cezhraničná spolupráca.